સ્વામિનારાયણ ધૂન, રામ ધૂન, હનુમાન ચાલીસા અને સુંદરકાંડનું અખંડ અનુષ્ઠાન ઉત્સવના વાતાવરણને પૂર્ણ આધ્યાત્મિક બનાવશે.