કિંગ ઓફ સાળંગપુર ખાતે દરરોજ રાત્રે લાઈટ-સાઉન્ડ અને ઇફેક્ટથી ભરપૂર નયનરમ્ય લાઈટ શો ભવ્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવશે.