ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સાળંગપુર ગામમાં સંતો સાથે પધાર્યા તેનો આહલાદક આધ્યાત્મિક ઉત્સવ